17 Jul by Admin Tags: , , ,

Jin tidak tahu perkara yang ghaib

Berikut adalah tafsir dari Surat As-Saba’ ayat 14 Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. (QS. As Saba’:14)-1 (Tatkala […]